Καινούριοι κανονισμοί για τις Cover Pictures των Facebook Σελίδων


Μία πολύ ευχάριστη είδηση για όλους τους διαχειριστές Facebook Σελίδων: Tο Facebook άλλαξε μυστικά τους κανονισμούς που αφορούν στο περιεχόμενο των Cover Pictures των Σελίδων. ‘Ετσι πλέον μπορείτε να περιλαμβάνετε ελεύθερα:

• Πληροφορίες σχετικά με την τιμή ή τρόπους αγοράς των αγαθών σας

• Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση του website σας, email, ταχυδρομική διεύθυνση και γενικά πληροφορίες που παλιότερα επιτρέπονταν μόνο στις “Πληροφορίες” των Facebook Σελίδων


• Αναφορές σε στοιχεία του Facebook ή δράσεις, όπως “Like”, “Share” ή ένα βέλος πάνω στη Φωτογραφία Εξωφύλλου που δείχνει προς κάποιο από αυτά τα στοιχεία ή προς κάποιο Tab.


• Calls to Actions, όπως “Μοιραστείτε με τους φίλους σας” ή “Get it now!”

‘Ενας κανονισμός που παρέμεινε ίδιος με πριν είναι ότι οι Φωτογραφίες Εξωφύλλου δεν μπορούν να περιέχουν κείμενο που ξεπερνά το 20% του συνολικού περιεχομένου της φωτογραφίας.

35in