Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοψηφίσματα: Η περίπτωση της Σκωτίας [έρευνα]


Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πολιτική είναι στην εποχή της κυριαρχίας του Web 2.0 κρίσιμος.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το δημοψήφισμα στη Σκωτία για την ανεξαρτησία της το 2014. Το Facebook, ένα μήνα πριν τις εκλογές, εισήγαγε ένα διαδραστικό κουμπί με τίτλο «Είμαι ψηφοφόρος» παραπέμποντας στο δημοψήφισμα. Το κουμπί που εμφανίζονταν στο πάνω μέρος της ροής ειδήσεων, έδωσε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη ψήφο τους, είτε να κοινοποιήσουν στον κύκλο των διαδικτυακών φίλων τους ότι ψήφισαν.

Επίσης, το Facebook οργάνωσε μία εκδήλωση σχετική με την εκλογική διαδικασία την οποία μετέδωσε ζωντανά προκειμένου να ενθαρρύνει τους ψηφοφόρους να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους εγκαίρως. Η επιρροή των στρατηγικών ήταν άμεση, άλλωστε, δύο συμπεριφορές χαρακτηρίζουν τους χρήστες: η αγάπη για επίλυση σπαζοκεφαλιών και η συμμετοχή σε διαδραστικές εφαρμογές και παιγνίδια. Όσο πιο προσωποποιημένο είναι ένα μήνυμα, τόσο πιο έντονη είναι η επίδραση του ενώ θετικές ιστορίες με έντονο συναισθηματισμό είναι περισσότερο πιθανό να διαμοιραστούν.

Το δημοψήφισμα στη Σκωτία έδειξε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να προσφέρουν νέους δρόμους για να ενσωματώνουν στα δημοψηφίσματα μεγαλύτερη διαβουλευτική διάσταση. Η ανάπτυξη τους πρόσφερε τον απαραίτητο χώρο για πολιτικές συζητήσεις με ανταλλαγή πληροφοριών και παρουσίαση διαφορετικών απόψεων και ως εκ τούτου αποτελεσματικότερη διαμόρφωση της απόφασης στην εκλογική διαδικασία με επίγνωση των συνεπειών της ψήφου.

Επίσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν συμπεριφορικές επιπτώσεις στους ψηφοφόρους. Λαμβάνοντας μηνύματα από το Facebook ενθαρρυνόταν η συμμετοχή, ενώ πρόσφερε ανωνυμία, δίνοντας την ελευθερία να εκφραστούν αληθινά συναισθήματα, χωρίς να παραβλέπονται φαινόμενα πόλωσης και επιθετικά σχόλια.